Izmaiņas pakalpojuma sniegšanas kārtībā

Pamatojoties uz MK noteikumi Nr. 662. “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (izmaiņas stājas spēkā no 18.10.2021.), mūsu centrā tiek mainīta pakalpojumu sniegšanas kārtība:

 1) Pakalpojumus klātienē var saņemt pacienti kuriem ir:

  • sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;
  • negatīvs testēšanas sertifikātu par pēdējo 72 stundu laikā veiktu RNS testu vai pēdējo 24 stundu laikā veiktu antigēna testu.

Pacientiem, kuriem minētie sertifikāti nav, veiksim Covid-19 eksprestestu (pamatojums MK noteikumi Nr. 662, 8 punkts, 234 apakšpunkts). Eksprestestu pacients atmaksā no saviem privātajiem līdzekļiem! Viena testa cena 7,00 EUR.

2) Ja lietojat sejas maskas, kas darinātas no auduma, lūgsim tās nomainīt uz medicīniskajām maskām (nodrošinam bez papildmaksas).

Būsim atbildīgi, iecīetīgi un saprotoši viens pret otru, lai  visiem laba veselība un neizsīkstošs kustētiesprieks!